Hatt σε ΕΓΣΑ '87

Hatt σε ΕΓΣΑ '87

Μετατροπή συντεταγμένων από Hatt σε ΕΓΣΑ '87.
Συμβατότητα με:Firefox 3.6, Opera 10, IE 8, Google Chrome 7